Slováci, ktorí vládnu svetu trofejí

Tomečková
Tomečková

Manželia Daniela a Pavel Tomečkovci vyrábajú v Austrálii víťazné trofeje pre majstrov sveta i olympionikov. Manželia Tomečkovci sa celý život venujú sklárskemu umeniu. Obaja vyštudovali Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a po promóciách rozbehli svoje kariéry, každý osobitne. Zlom v ich živote nastal v roku 1991, keď sa zoznámili a začali tvoriť spolu. Odvtedy tvoria jeden tím – sú autormi a realizátormi rôznych trofejí a držitelia významných umeleckých ocenení po celom svete. Daniela a Pavel Tomečkovci žijú v austrálskom Adelaide už dlhé roky, no so Slovenskom sú stále spájaní. Daniela sa zúčastnila na niekoľkých sklárskych sympóziách v Lednických Rovniach. V rokoch 2007 a 2008 prezentovali svoju tvorbu na výstave České a slovenské sklo v exile, ktorá sa konala v Brne i Bratislave. Nebránia sa však ani myšlienke návratu na Slovensko. „Myslím si, že moje dlhoročné skúsenosti by sa dali využiť kdekoľvek,“ hovorí Tomečko.

Tomečko
Tomečko

Tomečkovci spolu pracujú vo vlastnej firme Crystalart, ktorá je štúdiom umeleckej plastiky. Využívajú optický kryštál, farebný kryštál, špeciálne sklené materiály a vzácne austrálske opály. Práve takzvaný Opálový sen je akousi obchodnou značkou Daniely a Pavla. „Pri Opálovom sne sme sa inšpirovali austrálskymi otvorenými horizontmi a vysokou viditeľnosťou.“ Popritom sa obaja venujú aj originálnemu umeniu, ktoré vystavujú v galériách, ale nájsť ho môžete takisto v súkromných zbierkach. Tvoria spolu, ale niekedy i každý sám. Ich najväčším snom je možnosť pokračovať v tom, čo ich baví a napĺňa, a jedného dňa zorganizovať sólo výstavu.

Pavel Tomečko prišiel do Austrálie ešte v roku 1982. Zo Slovenska odišiel z osobných aj politických dôvodov. O rok neskôr sa zamestnal v The Jam Factory Craft Centre, kde založil dielňu rezania a leštenia skla a začal s navrhovaním a vyrábaním sôch z optického skla. Mnohé z nich sa stali trofejami v rôznych súťažiach. V roku 1985 založil Tomečko vlastnú firmu Uniart Glass a pokračoval v tvorbe, o ktorú prejavili záujem národné aj zahraničné galérie. Niektoré jeho diela dokonca použili ako špeciálne dary pre austrálskeho premiéra a vládu.

Daniela Tomečková-Marthová tiež vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. V priebehu štyroch rokov po absolvatóriu participovala na 26 výstavách, okrem Slovenska aj vo Francúzsku, v Taliansku, Nemecku, Maďarsku, Španielsku či Veľkej Británii. V roku 1991 sa presťahovala do za Pavlom do Austrálie, kde sa zosobášili. Pod hlavičkou firmy, ktorej meno medzičasom zmenili na Crystalart, spolu s manželom vytvorili ceny pre veľké množstvo súťaží a pretekov. Medzi tie najvýznamnejšie patria jachtársky pretek America’s Cup, Top 500 Business alebo Austrálska cena ľudských práv a tiež séria malých plastík pre mesto Sydney počas olympijských hier v roku 2000. Okrem toho získali ocenenie za mimoriadny produkt v malom podnikaní. Za viac ako dvadsať rokov existencie firmy Crystalart Tomečkovci navrhli a vyrobili stovky, snáď až tisícky podobných ocenení a trofejí.

 

Podrobnejšie:

   Daniela Tomečková Marthová, Daniela Tomecko-Marth (*20. mája 1962 Bratislava) je sklárska výtvarníčka a sochárka. Roku 1991 sa vydala za Pavla Tomečka a odsťahovala sa za ním do Austrálie. Daniela Marthová pochádza z rodiny uznávaného slovenského keramika Juraja Martha. V rokoch 1977 – 1981 absolvovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave a potom v rokoch 1981 – 1987 študovala v ateliéri Sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pri Askolde Žačku. Za svoje školské projekty z rokov 1985-1986 získala ocenenie školy za excelenciu. Absolvovala roku 1987 súborom brúseného nápojového skla a okrem toho aj maliarskym a sochárskym sklárskym projektom. Počas nasledujúcich štyroch rokov sa zúčastnila 26 výstav v Čechách, na Slovensku, v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Poľsku, Španielsku a Veľkej Británii a medzinárodných sklárskych sympózií v Československu a Nemecku.[1] Roku 1991 sa vydala za Pavla Tomečka a odsťahovala za ním do Adelaide v Austrálii. Okrem starostlivosti o rodinu sa venuje spoločným projektom vo firme Pavla Tomečka Crystalart.

 

   Pavel Tomečko (* 25. júna 1948, Rožňava, Slovensko) je sklársky výtvarník. Roku 1982 emigroval z Československa do Austrálie, kde významne prispel k rozvoju štúdiovej sklárskej tvorby. Pavol Tomečko v rokoch 1963 – 1967 absolvoval Strednú umeleckopriemyselnú školu sklársku v Železnom Brode a potom do roku 1973 študoval v ateliéri Sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Václava Ciglera. Po absolvovaní vysokej školy bol umelcom v slobodnom povolaní a zúčastnil sa výstav a skupinových projektov. Roku 1982 emigroval do Austrálie. Z predchádzajúcej doby sa poznal s americkým výtvarníkom Stephenom Skillitzi, ktorý ho predstavil vedúcemu sklárskeho štúdia Jam Factory v Adelaide Stanislavovi Melišovi. Tomečko tam v nasledujúcich troch rokoch vybudoval dielňu na studenej sklárskej techniky a vyučoval študentov. Spolu s Melišom založil súkromnú firmu Nowart Glass, ktorá nebola iba komerčná, ale obaja sa v nej venovali aj technologickým výskumom a umeleckým projektom. Roku 1985 založil Pavel Tomečko vlastný podnik Uniart Glass, ktorý roku 1997 premenoval na Crystalart Studio. Pracuje tu so svojou ženou, sklárskou výtvarníčkou Danielou Tomečkovou. Štúdio získava významné zákazky – pracuje pre Austrálsku cenu designu, Cenu princa Philipa, Cenu za architektonický dizajn, Juhoaustrálsku cenu pre najlepšieho výrobcu roka, atď. Tomečko tiež vyhral súťaž na dizajn cien pre víťazov jachtingu America Match Cup.

Zdroje:

http://hnonline.sk/svet/c1-37236260-slovaci-ktori-vladnu-svetu-trofeji

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Tome%C4%8Dko

https://www.bonhams.com/auctions/17045/lot/115/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Daniela_Tome%C4%8Dkov%C3%A1_Marthov%C3%A1

 

Spracoval: G. Murín

Podobné články