Pestrofarebný Dano Bidelnica

Dňa 21.9.2023 prebehla finisáž retrospektívnej výstavy Dana Bidelnicu v Paneurópskej univerzite v Bratislave.

Na prvý pohľad sa zdá, že na tých obrazoch vidíme jednoduché linky a techniky, ale každá tá linka je premyslená.

Kto by si na prvý pohľad pomyslel a domyslel, že súbor pestrých pásov je vlastne IBAN kód a v ňom ja zakľúčované meno autora?

To isté je v prípade Q-kódu.

A je toho viac. Jeho vzory sa objavujú na šatkách, aj šatách!

Vyhral súťaž KIA v návrhu farebnosti ich áut.

Dávny projekt pestrofarebných sôch kráv ozvláštnil výberom pestrých kravát.

Veď sa pozrite…

Na www.eantik.sk sa o ňom píše: „Akademický maliar Daniel Bidelnica sa narodil 16. februára 1957 v Nitre. V rokoch 1971-1975 študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave a v rokoch 1977-1983 študoval na VŠVU na oddelení monumentálnej maľby u doc. Ivana Vychlopena a doc. Eugenie Lehotskej.

Od roku 1983 je umelec v slobodnom povolaní. Vo svojej tvorbe sa venuje voľnej maľbe, grafike, tapisérii a počítačovej grafike. Od roku 1984 vystavuje doma i v zahraničí. Mal desiatky samostatných výstav na Slovensku (Bratislava, Nitra, Modra, Piešťany,Trnava, Dunajská Streda, Topolčianky, Banská Bystrica, Nové Zámky, Poprad, Mojmírovce, Bardejov, Prešov, Košice, Trenčín, Michalovce, Komárno, Žilina, Topľčany..) a v zahraničí (ČR, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Kanada, Taliansko,Rakúsko,Mexiko..); zúčastnil sa desiatok kolektívnych výstav doma aj v zahraničí.

Bidelnicova tvorba je založená na prapodstate ľudskej existencie, na základných harmóniách, ktoré vznikali v dávnej histórii ľudstva. Vo svojej tvorbe sa vracia k týmto systémovým predstavám o svete ako k základným elementom: zem, vzduch, voda a oheň.

Tieto predstavy nás vedú k bipolárnym prakvalitám, aktívnemu a pasívnemu princípu, či známemu východoázijskému bipolárnemu systému jin-jang.

Bidelnica stavia do protikladu tieto prakvality vo výtvarne spodobených vizuálnych predstavách, ako napr. motív a pozadie, rovnováha a napätie, symetria a asymetria, či v absolútnych kategóriách: krása a ošklivosť.

V jeho diele prevládajú pozitívne kvality, teda napr. aktívny princíp nad pasívnym, krása nad ošklivosťou, symetria nad asymetriou, rovnováha nad napätím, motív nad pozadím a teda aj idea (obsah) nad formou.

Možno sa na prvý pohľad zdá, že Bidelnica inklinuje k lyrickej abstrakcii, čo by znamenalo pohrávanie sa s formou v podvedomých automatizmoch, ktoré plodia rôzne, tvarovo krásne a farebné kombinácie.

 

Niečo však zjednocuje Bidelnicovu tvorbu, a to je jeho farebnosť-čiže kolorit diel, ktorá je od začiatku ladená v prevažne teplých, sviežich a čírych farebných tónoch vyžarujúcich optimizmus a pozitívnu energiu. Bidelnica žije a tvorí v Bratislave.“

 

Podobné články

Príkladná sídlisková iniciatíva

Okrajové bratislavské sídlisko Krasňany je vlastne satelitným mestečkom. Vybudované bolo koncom 50-tych rokov ako Záhradné mestečko. Tu sa po prvýkrát použili vnútroblokové oddychové zóny –