Pokračujeme v besedách so seniormi

Projekt „Pamäti generácií“ v bratislavskej mestskej časti Rača pokračuje sériou besied. Anna Jolana Juricová z DSS Rača svojim rovesníkom opísala vznik publikácie mapujúcej jej život vďaka projektu OZ „Pamäti a spomienky“ založenom na medzigeneračnom dialógu – študenti masmediálnej komunikácie v Rači sa pýtajú seniorov z Rače a následne vychádzajú spomienky seniorov knižne vďaka miestnej tlačiarni. Pani Juricová hovorila v priebehu dvoch týždňov k rovesníkom v miestnej knižnici a iným v dennom stacionári. Mimochodom, ten stacionár je vzorným zariadením s dvomi spoločenskými miestnosťami, jedálňou, odpočivárňou a aj vlastnou kuchyňou, ktorá dodáva desiate, obedy, aj olovranty (a už okolo krúžia developerskí žraloci, čo by sa týchto priestorov radi zmocnili, takže aj takýmto tlakom čelí vedenie mestskej časti, známe vzornou starostlivosťou o seniorov aj donáškou obedov až k nim domov). Projekt je otvorený aj pre ďalších seniorov nielen z bratislavskej Rače.

Podobné články