Prof. Ing. Dr. Drs.h.c. Daniel Belluš, slovenský aj švajčiarsky vedec svetového formátu

Prof. Ing. Dr. Drs.h.c. Daniel Belluš sa narodil 8. marca 1938 v Trnave. Jeho otec bol známy trnavský lekár Daniel Belluš, jeden strýko bol architekt prof. Emil Belluš a druhý Samuel Belluš sa venoval publicistike. Po absolvovaní základnej školy a gymnázia v Trnave, začal v roku 1955 študovať na Chemickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Ako čerstvý absolvent dostal umiestenku do Chemických závodov Wilhelma Piecka v Novákoch. Zakrátko však nastúpil do Výskumného ústavu pre petrochémiu v Novákoch. V rokoch 1961 – 1967 pôsobil v bratislavskom Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied.

bellus-daniel
bellus-daniel

Po emigrácii od roku 1969 pätnásť rokov pracoval vo firme Ciba-Geigy (v Bazileji), ako vedúci výskumu. Od roku 1980 prednášal 19 rokov vybrané kapitoly organickej syntézy ako externý profesor na Univerzite vo Fribourgu a zároveň ako hosťujúci profesor na viacerých univerzitách v Amsterdame, Mülheime a.d. Ruhr, Pittsburghu, Montreale, Zürichu, Nagoye, Osake a Tokiu. V rámci týchto prednášok priviedol na Slovensko vynikajúcich svetových vedcov v odbore organickej a farmaceutickej chémie, vrátane viacerých laureátov Nobelových cien. „Keď maturoval, bolo raritou získať ľudí na prírodné vedy. A keďže mal talent, dal sa na chémiu. Emigroval v roku 1969, nebolo to ani tak pre politickú situáciu. Dostal totiž od priateľa významnú pracovnú ponuku vo Švajčiarsku. Tam okamžite získal svoje laboratórium a tím, pretože už vtedy bol uznávaný… Vždy sníval o tom, že raz v budúcnosti bude mať dakde na niektorej zo slovenských univerzít svoju katedru,“ hovorí Bellušov priateľ, historik Peter Horváth.  Belluš bol zakladateľom a majiteľom firmy BSI (Bellus Science and Innovation, International Consulting), členom predsedníctva Slovenskej chemickej spoločnosti, Švajčiarskej chemickej spoločnosti, Americkej chemickej spoločnosti a iných inštitúcií. Jeho pôvodné články a patenty boli do roku 2008 citované vyše 1900 krát.

Svoje možnosti využil aj pre rozvoj slovenskej chémie po roku 1989. Prispel značnou mierou v nadviazaní kontaktov švajčiarskych a slovenských firiem, napríklad výrobou antioxidantov pre švajčiarske firmy. Na troch univerzitách mu udelili titul doktor honoris causa, získal celý rad významných ocenení a medailí. V roku 1992 mu udelila čestný doktorát aj Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave. V roku 2010 mu bol udelený Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí a v roku 2008 sa stal nositeľom Ceny Mesta Trnavy.
Daniel Belluš zomrel náhle 18. septembra 2011. Pochovaný je vo švajčiarskom Riehene.

 

Pripravil: Gustáv Murín

 

Zdroje: http://nzr.trnava.sk/?q=node/584

Michal Uher, Viktor Milata – Prof. Ing. Dr. Drs.h.c. Daniel BELLUŠ, slovenský a švajčiarsky vedec svetového formátu, Slovenská Chemická Spoločnosť, zv. 8, Bratislava 2008

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Share on google
Share on email

Podobné články

Slováci a svet – podnikatelia

Môj dlhoročný projekt vytvorenia databázy najúspešnejších Slovákov a Sloveniek, ktorí sa presadili vo svete, našiel v tomto roku 2020 reprezentatívnu prezentačnú platformu v internetovom rádiu InfoVojna. Na internetovom

Slováci a svet – herci a herečky

Môj dlhoročný projekt vytvorenia databázy najúspešnejších Slovákov a Sloveniek, ktorí sa presadili vo svete, našiel v tomto roku 2020 reprezentatívnu prezentačnú platformu v internetovom rádiu InfoVojna. Na internetovom