Prof. Ing. Dr. Drs.h.c. Daniel Belluš, slovenský aj švajčiarsky vedec svetového formátu

Prof. Ing. Dr. Drs.h.c. Daniel Belluš sa narodil 8. marca 1938 v Trnave. Jeho otec bol známy trnavský lekár Daniel Belluš, jeden strýko bol architekt prof. Emil Belluš a druhý Samuel Belluš sa venoval publicistike. Po absolvovaní základnej školy a gymnázia v Trnave, začal v roku 1955 študovať na Chemickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Ako čerstvý absolvent dostal umiestenku do Chemických závodov Wilhelma Piecka v Novákoch. Zakrátko však nastúpil do Výskumného ústavu pre petrochémiu v Novákoch. V rokoch 1961 – 1967 pôsobil v bratislavskom Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied.

bellus-daniel
l

Po emigrácii od roku 1969 pätnásť rokov pracoval vo firme Ciba-Geigy (v Bazileji), ako vedúci výskumu. Od roku 1980 prednášal 19 rokov vybrané kapitoly organickej syntézy ako externý profesor na Univerzite vo Fribourgu a zároveň ako hosťujúci profesor na viacerých univerzitách v Amsterdame, Mülheime a.d. Ruhr, Pittsburghu, Montreale, Zürichu, Nagoye, Osake a Tokiu. V rámci týchto prednášok priviedol na Slovensko vynikajúcich svetových vedcov v odbore organickej a farmaceutickej chémie, vrátane viacerých laureátov Nobelových cien. „Keď maturoval, bolo raritou získať ľudí na prírodné vedy. A keďže mal talent, dal sa na chémiu. Emigroval v roku 1969, nebolo to ani tak pre politickú situáciu. Dostal totiž od priateľa významnú pracovnú ponuku vo Švajčiarsku. Tam okamžite získal svoje laboratórium a tím, pretože už vtedy bol uznávaný… Vždy sníval o tom, že raz v budúcnosti bude mať dakde na niektorej zo slovenských univerzít svoju katedru,“ hovorí Bellušov priateľ, historik Peter Horváth.  Belluš bol zakladateľom a majiteľom firmy BSI (Bellus Science and Innovation, International Consulting), členom predsedníctva Slovenskej chemickej spoločnosti, Švajčiarskej chemickej spoločnosti, Americkej chemickej spoločnosti a iných inštitúcií. Jeho pôvodné články a patenty boli do roku 2008 citované vyše 1900 krát.

Svoje možnosti využil aj pre rozvoj slovenskej chémie po roku 1989. Prispel značnou mierou v nadviazaní kontaktov švajčiarskych a slovenských firiem, napríklad výrobou antioxidantov pre švajčiarske firmy. Na troch univerzitách mu udelili titul doktor honoris causa, získal celý rad významných ocenení a medailí. V roku 1992 mu udelila čestný doktorát aj Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave. V roku 2010 mu bol udelený Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí a v roku 2008 sa stal nositeľom Ceny Mesta Trnavy.
Daniel Belluš zomrel náhle 18. septembra 2011. Pochovaný je vo švajčiarskom Riehene.

 

Zdroje:

http://nzr.trnava.sk/?q=node/584

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201107084

Michal Uher, Viktor Milata – Prof. Ing. Dr. Drs.h.c. Daniel BELLUŠ, slovenský a švajčiarsky vedec svetového formátu, Slovenská Chemická Spoločnosť, zv. 8, Bratislava 2008

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články