Túlačky po Španielsku s Gustom Murínom – 6. časť

  Semana santa

V Španielsku existuje jeden sviatok, ktorý svätia všetci naraz, po celý týždeň a hovoria o ňom po celý rok. Je to tzv. Semana santa, alebo tiež „Svätý týždeň“. Koná sa v prvý aprílový týždeň, na ktorý sa sústreďujú a pripravujú všetci, veľkí i malí, celé dni a týždne dopredu. Už od polovice februára nacvičujú kapely pod mostami a v parkoch do noci pochodové skladby. Svätý týždeň je totiž týždňom veľkých procesií, kedy sa zo všetkých kostolov mesta vynášajú sochy jednotlivých patrónov a svätých na veľkých zdobených nosidlách a zvlášť vybraní muži ich nesú celým mestom do katedrály, kam vstupujú len na túto príležitosť otvorenou hlavnou bránou. Všetko je to silne poznamenané náboženským symbolizmom, až mysticizmom. Muži kráčajú v mníšskych rúchach s vysokými špicatými čiapkami s otvormi pre oči, aké poznáme len z fotografií Ku-Klux-Klanu. Niektorí sa bičujú a do toho monotónne, zato vytrvalo udáva rytmus kapela skladbami, ktoré svojím pomalým, ponurým tempom pripomínajú skôr pohrebné sprievody u nás. Takýto sprievod má obvykle 500 až 2000 účastníkov, nerátajúc tisíce prizerajúcich sa v uliciach mesta. Pre turistu či cestovateľa nezabudnuteľný zážitok!

 

 

 

 

   Pouličná veselica

  Prvou príležitosťou roka na veselicu je v Španielsku karnevalový týždeň, ktorý približne zodpovedá našim fašiangom. Celý týždeň vrcholí cez víkend veľkými sprievodmi alegorických vozov a skupín rôzne pestro zdobených masiek. Najpovestnejší je karneval v Cádize, kde je počas víkendu taká tlačenica, že krčmári púšťajú hostí len po jednom, aby zvládli situáciu pred i za pultom. Mestom prechádzajú skupiny masiek a spievajú vlastné, spontánne skomponované piesne s veľkým elánom a nemalým vtipom. Toto je tá pravá karnevalová atmosféra, kedy je „všetko“ dovolené. Myslí sa tým hlavne to, že sa v týchto piesňach verejne naberajú na vidly aktuálne problémy a neduhy, lokálne, mestské, ale aj celoštátne starosti a srandu si tu robia zo všetkého a z každého. Takže aj španielčiny nie veľmi znalý cudzinec ľahko rozozná podľa slov i reakcií náhodného publika, kedy si tu uťahujú napríklad zo súčasného premiéra španielskej vlády. Takéto skupiny masiek v počte od desať až do päťdesiat (a všetci v nádherných kostýmoch!) sú tvorené buď rodinami, alebo priateľmi a sprevádzané sú obvykle malou kapelou. Korzujú mestom a spievajú svoje pesničky, pričom dochádza každú chvíľu k piesňovým „súbojom“ týchto skupín. Ak nepatríte práve k nejakej skupine masiek, máte počas karnevalu dosť príležitostí koštovať rôzne miestne špeciality, pivo i víno, ale to len v malých kalíškoch! Takéto kalíšky majú zavesené na krku aj masky a výdatne si z nich uhýbajú, aby zvlažili vyschnuté a vyspievané hrdlá. Na večer potom vystupujú buď v karnevalovom sprievode na korbách alegorických vozov, alebo na hlavnom mestskom námestí, kde sa nakoniec udeľujú ceny za najvtipnejšie piesne i najlepšie vystúpenie. Už chápem prečo Španieli spievajú s takou chuťou a tak radi!

 

(pokračovanie)

 

Viac informácií o Španielsku nájdete na http://www.walkers.sk/spanielsko.php.

Podobné články

Gustáv Murín: Perly zo Stredomoria

Stánok s potravinami i posedením Marrea v Tržnici OC NIVY (Hlavná autobusová stanica, Bratislava) ponúka špeciality Stredomoria i podujatia spojené so stredomorskými krajinami.    Gustáv