Ján Zoričák – kúzelník sklenených plastík očaril svet

Ján Zoričák, fr. Yan Zoritchak (* 13. novembra 1944, Ždiar) je slovenský sklársky výtvarník a pedagóg žijúci od roku 1970 vo Francúzsku. Je jedným z najuznávanejších autorov súčasnej svetovej sklárskej tvorby.

Narodil sa v chudobnej rodine v poľnohospodárskej a drevorubačskej obci Ždiar v Belianskych Tatrách ako najstarší zo šiestich detí. Po náhodnom stretnutí so sochárom pracujúcim v Ždiari sa rozhodol študovať na strednej výtvarnej škole v Bratislave. Zložil prijímacie skúšky, ale pre nedostatok miest v Bratislave dostal možnosť študovať na Strednej umeleckopriemyselnej škole sklárskej v Železnom Brode, ktorú v tom čase viedol Stanislav Libenský. Zoričák pokračoval v štúdiu na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe v ateliéri Karla Štipla a Václava Plátka. Jeho spolužiakmi boli Aleš Vašíček, Marian Karel, Pavel Mizera alebo Pavel Dostál. V liberálnej atmosfére druhej polovice 60. rokov sa študenti vzbúrili proti autoritárskej výučbe V. Plátka a vymohli si prechod k Stanislavu Libenskému, kde Zoričák absolvoval roku 1969. V čase štúdií zvíťazil v súťaži o účasť na svetovej výstave Expo ´67 v Montreale a vystavil svoju kolekciu skla. V rokoch 1966-1969 pravidelne cestoval do Francúzska a navštívil okrem iného ateliér Constantina Brâncuși. V Prahe sa zoznámil so svojou francúzskou manželkou Catherine a roku 1970 sa s ňou presťahoval do Francúzska. Usadil sa v obci Talloires pod Savojskými Alpami na brehu Lac d’Annecy, kde si zrekonštruoval starý dom zo 17. storočia a zriadil sklársky ateliér. Jeho povahe vyhovuje tvoriť v dobrovoľnej izolácii v horách, ďaleko od rušivých vplyvov vonkajšieho sveta. V čase, keď presídlil do Francúzska, bola tamojšia ateliérová sklenená plastika v hlbokom útlme, chýbala podpora spoločnosti a neexistovali skupiny venujúce sa autorskému sklu. Situácia sa zmenila až roku 1980, kedy bol Ján Zoričák ako jediný francúzsky sklársky výtvarník zastúpený na putovnej výstave Múzea skla z Corningu. V 80. rokoch začal pôsobiť ako konzultant a poradca pri francúzskom Ministerstve kultúry a roku 1982 dal podnet na založenie prvého francúzskeho múzea súčasného skla a sklárskeho centra v Sars-Poteries (Museé du Verre de Sars-Poteries). Múzeum bolo otvorené zároveň s prvým ročníkom sklárskeho sympózia, ktoré sa spolu so sklárskymi kurzami preslávilo vo svete a trvá do súčasnosti. Ján Zoričák tiež hral významnú úlohu pri tvorbe programu a cieľov CIRVA (Centre Internationale de Recherche sur le Verre) v Marseille, otvoreného roku 1984. Viedol prvé tunajšie kurzy a CIRVA sa neskôr stalo súčasťou École de Beaux Arts v Aix-en-Provence. Ján Zoričák bol ocenený v roku 1987 udelením titulu Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. V nasledujúcich rokoch pomohol univerzitám v Quebecu a Montreale v Kanade vybudovať sklárske centrá a organizovať výučbu študentov. Opakovane sa vracia aj na Slovensko a vo svojej rodnej obci Ždiar založil Galériu súčasného sklárskeho umenia. Vo svete sa presadil ako jeden z najuznávanejších sklárskych výtvarníkov a jeho diela boli vystavené na viac ako osemdesiatich autorských výstavách.

Vo svojej tvorbe uplatňuje inovačné technologické postupy a optické vlastnosti materiálu ovplyvňuje šošovkovitými výbrusmi, zvlnením či zošikmením stien elementárnych geometrických foriem, použitím farby, matovania a ďalších výtvarných postupov, ktoré umocňujú konečný výtvarný výraz plastiky. Celoživotnou témou jeho tvorby je vesmír. Svoje mimoriadne pôsobivé sklenené plastiky tvorí v cykloch (Vesmírne signály, Poslovia vesmíru, Veľký tresk, Nebeské kytice, Nebeské záhrady, Hviezdy a ďalšie). Všetko si robí sám – od prvých kresieb až po výslednú sochu. Objavuje vlastné postupy práce so sklom: „… spôsob mojej práce je čipkovanie v skle, ako paličky používam fyziku, chémiu a svetlo. Základom sú drahé kovy, zlato, striebro, meď a platina, ktoré medzi sebou chemicky reagujú. …“. Do sklenených plastík vkladá aj olovnaté sklo pôvodom z blokov, využitých pri experimentoch na časticových urýchľovačoch Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) vo Švajčiarsku. Pre svoje optické vlastnosti (vysoký index lomu) sa olovnaté sklo, pod názvom „krištáľové sklo“, používa k dekoratívnym účelom. Má väčšiu hustotu, menšiu tepelnú vodivosť, vyšší lesk, väčšiu odolnosť i húževnatosť. Je však náročnejšie na spracovanie a kladie tak väčšie nároky na umenie sklára.

Získal množstvo medzinárodných ocenení.

V roku 2023 mal výstavu v Artur Gallery v Turčianskych Tepliciach, jeho diela je možné vidieť aj v Popradskej galérii

 

Zdroje:

http://www.spilberk.cz/?co=jan-zoricak-yan-zoritchak-sklo&pg=zobraz

https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Zori%C4%8D%C3%A1k

https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/677842-jan-zoricak-sklo-je-moja-frajerka-ktora-neomrzi/

https://www.artisanart.sk/aktuality/jan-zoricak-majster-prizmatickej-sklenenej-plastiky

 

Spracoval: Gustáv Murín

 

 

 

 

Podobné články

MOTÍV ATENTÁTNIKA PREKVAPUJÚCI!

Ale len pre toho, kto nepozná históriu. Veď aj preto zlyhali „preventívci“ ochranky, pretože atentátnik nezodpovedá profilu SÚČASNÉHO útočníka!!! Ale perfektne zodpovedá profilu, ku ktorému

FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO

Čo môže byť symbolickejší dar k vlastnému jubileu, než keď si autor aj sám venuje dho pripravovanú novú knihu. Gustáv Murín, oslávil svoje 65-te narodeniny