Beseda v Dome seniorov Casa Bratislava

Dňa 13. 3. 2023 (na výročie 90-tych nedožitých narodenín môjho otca Augustína) som vstúpil po druhýkrát do tej istej rieky.

Beseda A

Na bratislavskej adrese Heydukova 14 bol totiž dlhé roky „Ženský domov Charitas“ (a z neznámeho dôvodu sa tam dodnes hlási akási web-stránka). A tam sme boli pred mnohými rokmi s mojou ženou Janinou navštíviť jej tetu Annu, ktorá bola nedielnou súčasťou rodiny vrátane našej svadby. Tak som si na ňu pri príchode na túto besedu spomenul.

Beseda B

Pozvaný som bol pani Petrou Kasanovou, ale zastihol som aj ostatné osadenstvo pozoruhodne mladých a entuziastických pracovníčok.

Beseda C

So seniormi a seniorkami sme hovorili najskôr o mojej knižke „Návod na dlhovekosť“, ktorá je už k dispozícii len ako e-kniha.

Návod na dlhovekosť - Gustáv Murín, Gustáv Murín, 2020

Na túto knihu nadväzuje moja ďalšia kniha „Laboratórium – zdravie pod mikroskopom“, ktorá je tiež vypredaná, a preto k dispozícii len ako e-kniha.

Laboratórium - Gustáv Murín, Gustáv Murín, 2022

Skončili sme, samozrejme, pri tom, že aj títo seniori sú vzácnou pamäťou nášho národa, ktorú chceme zachovať vďaka nášmu projektu OZ Pamäti a spomienky.

V miestnej knižnici.
V miestnej knižnici.
Odovzdávam knižky nášho projektu do miestnej knižnice.
Odovzdávam knižky nášho projektu do miestnej knižnice.

Projekt sa plne osvedčil už v pilotnej štúdii podporenej Ministerstvom práce, rodiny a sociálnych vecí SR. Odvtedy sme vydali už sedem publikácií – o dvoch senioroch a seniorke z DSS a ZpS Rača, o račianskej kuchárskej legende, ako aj o manželskom páre z MČ Rača; k tomu o seniorke a seniorovi v DS Archa. Stalo sa tak vďaka grantom MÚ Rača a BSK, príspevku prezidentky SR Z. Čaputovej, aj vďaka pohotovej finančnej pomoci europoslanca JUDr. Miroslava Číža, s prispením OZ svätého Jozefa, ako aj rodín prvej pani seniorky i oboch seniorov z DSS a ZpS Rača.

Na záver besedy som dostal milú postavičku Anjela vytvorenú miestnymi seniorkami a seniormi.

Potešilo, snáď medzi nim budú noví pamätníci nášho projektu.

Podobné články