Problém kubánskych ne-cestoviek

Kuba
Kuba

 

Nie som asi jediný, kto by chcel vidieť Kubu ešte skôr, než ju zaplavia milióny amerických turistov. Chápem, že turistický priemysel je tam ešte v plienkach, ale to čo sa mi dostalo do rúk, ako „ponuka na cestovanie“, ma šokovalo. Istá Kubánka si založila nie turistickú agentúru (to je tam asi stále ešte problém, ako kapitalistický prežitok), ale akúsi literárno-kultúrnu inštitúciu. V rámci nej, div že nie ako prejav altruizmu, je ochotná vás previesť po Kube a ukázať vám aj nejakých spisovateľov – asi ako keď sa v Afrike ukazuje domorodé obyvateľstvo v tzv. „people-watching“. Ale za akých podmienok?!!
Fakt som neveril vlastným očiam, ale tá pani ma v internetovej debate ubezpečila, že takéto podmienky sú „normálne“ a ona sa len preventívne bráni akýmsi neoprávneným požiadavkám amerických turistov, ktorých zrejme veľa nevidela.

Veď posúďte sami, čo máte vopred podpísať:

1. Na tento cestovateľský program som sa zapísal dobrovoľne. Chápem, že cestovanie na každé nové miesto môže zahŕňať zmeny v plánoch, neočakávané meškanie, a obmedzený prístup k niektorým službám. Chápem, že sa na mňa vzťahujú zákony danej krajiny, kde sme na návšteve, vrátane tých o migrácii, a že Altruvistas nemôže byť zodpovedná za činy vlád alebo ich zástupcov. Som si vedomý toho, že používanie dopravy, ubytovanie a ostatné tovary a služby alebo činnosti v súvislosti s účasťou v programe, so sebou nesú riziko zranenia osôb a škody na majetku alebo straty.

2. Zbavujem týmto Altruvistas, jeho vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, a iných reprezentantov ako aj zástupcov sponzorských subjektov akejkoľvek zodpovednosti za zranenia, škody alebo straty vyplývajúce z organizácie a poskytnutia dopravy, bývania, jedla a ďalších služieb alebo tovaru zapojeného do programu. Súhlasím, že nebudem žalovať, alebo vznášať nárok voči Altruvistas alebo akýmkoľvek sponzorujúcim osobám a ich vedúcim pracovníkom, riaditeľom, zamestnancom, a iným reprezentantom pre akúkoľvek zodpovednosť, škody alebo straty vzniknuté v priebehu alebo v súvislosti s programom cesty s výnimkou úmyselného zlého konania.

3. Chápem, že platba za cestu je nevratná 45 dní pred plánovaným odletom, ak Altruvistas sám nezruší výlet. Chápem, že po vydaní mojich leteniek, je platba nevratná (aj keď môže byť prevoditeľná a to v súlade s politikou dopravcu a nie Altruvistas). Súhlasím s tým, že Altruvistas si vyhradzuje právo zrušiť cestu, alebo zrušiť moju účasť na ceste, za primeraných okolností, kedykoľvek a tak dlho, kým všetky peniaze, ktoré som zaplatil, mi Altruvsistas vráti.

4. Chápem, že Altruvistas odporúča, ale nevyžaduje individuálne cestovné poistenie a poskytli mi informácie s cestovným poistením, aby som mohol urobiť kvalifikované rozhodnutie. Prečítal som si Altruvistas Rezervačné podmienky.

5. Prečítal som si priložený kódex správania a chápem, že som súčasťou spoločensky zodpovedného programu Altruvistas a súhlasím s podrobením sa tomuto kódexu. Chápem, že keď ho poruším, dostanem DVE varovania, a ak sa moje správanie nezlepší, budem požiadaný, aby som opustil skupinu na svoje vlastné náklady.

 

Keď som toto dočítal (a že som s cestovkami prešiel kus sveta), dospel som k názoru, že táto podivná inštitúcia je tu hlavne ako sociálne zabezpečenie tej pani. Iste je vzorom podnikateľky pre ďalšie ziskuchtivé dámy, ktorá úspešne kombinuje komunistické „pseudo-služby“ (nedávno sa odtiaľ vrátila pani zo Záhorskej Bystrice, ktorá s našou renomovanou cestovkou zažila tri dni v hoteli bez tečúcej vody a to ani na toalete!) s kapitalistickými platbami. A že to najlepšie, čo môžete urobiť, je poslať jej peniaze a viac sa k nim nehlásiť. Veď obrázky z Kuby sú aj na internete…

 

Gustáv Murín

Podobné články