Slovenský ekonóm v USA

V rámci projektu „Slováci a svet“ vám predstavujeme vynikajúce osobnosti slovenského pôvodu, ktoré sa presadili aj vo svete vedy. Dnes je to profesor Ľuboš Pástor (19.03.1974, Košice).

Po absolvovaní Gymnázia Poštová v Košiciach vyštudoval Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1999 získaním titulu PhD. v oblasti financií na Pensylvánskej univerzite v USA (Wharton School, University of Pennsylvania).

Od júla 1999 prednáša finančnú ekonómiu na Chicagskej univerzite (University of Chicago, Booth School of Business). V roku 2003 bol vymenovaný za docenta, v roku 2005 za profesora. V roku 2009 mu bol udelený čestný titul Charles P. McQuaid Professor of Finance. Od roku 2014 sa podieľa na riadení  univerzitného Fama-Millerovho centra pre finančný výskum.

Abstrakt I, Veronika Murínová

Vo svojej odbornej činnosti sa venuje rôznym otázkam v oblasti finančnej ekonómie. Jeho práca pokrýva témy ako likvidita finančných trhov, vplyv politickej neistoty na finančné trhy, bubliny na akciových trhoch, technologické revolúcie, výnosnosť investičných fondov, predvídateľnosť výnosov cenných papierov, volatilita dlhodobých výnosov a optimálny výber portfólia. Publikuje v špičkových odborných časopisoch vrátane American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Political Economy a Review of Financial Studies. Medzi jeho odborné ocenenia patria dve ceny Smith Breeden za najlepšie články roka v Journal of Finance, dve ceny Fama/DFA za najlepšie články roka v Journal of Financial Economics, ceny za článok roka od inštitúcií Barclays Global Investors, Goldman Sachs Asset Management, Jacobs Levy Center, NASDAQ, Rothschild Caesarea Center, Whitebox Advisors a ďalšie. Jeho práca má podľa Google Scholar vyše 10000 odborných citácií.

Za pedagogickú činnosť mu Chicagská univerzita udelila ceny McKinsey Award for Excellence in Teaching (2011) a Faculty Excellence Award (2009, 2010).

Mimo univerzity je od roku 2016 členom vedenia Americkej finančnej asociácie (AFA) a v rokoch 2016 – 2017 Prezidentom Západnej finančnej asociácie (WFA). Pôsobí tiež v redakčných radách odborných časopisov Journal of Finance (2006 -), Journal of Financial Economics (2006 -) a Review of Financial Studies (2006 – 2009). Je členom organizácií NBER a CEPR, ako aj akademickej poradnej rady Gutmannovho centra na Wirtschaftsuniversität vo Viedni.

Popri akademickej činnosti sa aktívne podieľal na tvorbe nových akciových indexov, tzv. CRSP Indexes, ktoré v roku 2012 prebrala americká investičná firma Vanguard. K januáru 2017 je podľa týchto indexov riadených 15 indexových fondov v celkovej hodnote vyše 900 miliárd dolárov, vrátane najväčšieho podielového fondu na svete.

Vláda Slovenskej republiky ho vymenovala za člena Bankovej rady NBS  11. februára 2015 s účinnosťou od 15. marca 2015.  Ľuboš Pástor je občanom Slovenskej republiky. Je ženatý, má štyri deti.

 

Pripravil: G. Murín

Podobné články