Slovenský molekulárny genetik v Austrálii

Profesor Jozef Gécz (* 24. 4. 1962, Bratislava) na Adelaidskej univerzite skúma oblasť biológie neurologických postihnutí detí, mozgovej obrny, epilepsie, autizmu a je šéfom prevencie detských postihnutí v Channel 7 Children’s Research Foundation.

Štúdium molekulárnej genetiky a antropológie na Fakulte prírodných vied na Univerzite Komenského v Bratislave úspešne absolvoval v rokoch 1981-1986. Ďalším štúdiom na Slovenskej akadémii vied v odbore molekulárnej fyziológie a genetiky získal titul PhD. (1993). V rokoch 1991-1993 pôsobil vo Francúzsku na Fakulte medicíny v Marseille a v rokoch 1993-1994 v Inštitúte molekulárnej fyziológie a genetiky v SAV. Zlom nastal presťahovaním do Austrálie, kde začínal v Ženskej a detskej nemocnici v Adelaide (1994-2007) na oddelení patológie. Od roku 2009 prednáša na Fakulte zdravotných vied Univerzity v Adelaide. Tu získal aj titul profesora genetiky človeka. V roku 2010 sa stal zakladajúcim členom The Royal College of Pathologists of Australasia (RCPA).

V roku 1999 založil a dodnes je vedúcim programu neurogenetiky v rámci Oddelenia genetiky a molekulárnej patológie, kde na čele 20-členného medzinárodného tímu vedcov hľadajú molekulárny základ mentálnych porúch a rôznych druhov epilepsie. Profesor Gécz identifikoval alebo sa podieľal na identifikácii a štúdii viac ako 50 génov pre rôzne ľudské ochorenia za posledných dvadsať rokov.

Už ako študentovi mu v roku 1986 udelili Cenu ministerstva školstva ako jednému z desiatich najlepších študentov v krajine. V roku 1989 dostal Zlatú medailu SAV, v roku 1990 získal cenu Európskej spoločnosti pre ľudskú genetiku, v roku 1991 cenu Federácie európskych biochemických spoločností a v roku 1994 Sőrősovej nadácie. Stal sa prezidentom pobočky spoločnosti Human Genetics Society of Australasia (HGSA) a neskôr členom jej rady. V roku 2007 získal cenu za excelentný výskum v rámci južnej Austrálie. Je autorom viac ako 170 samostatných publikácií vo vedeckých časopisoch ako Nature genetics alebo American Journal of Human Genetics. Profesor Gécz nestratil kontakt so Slovenskom, kam sa opakovane vracia z osobných ako aj pracovných dôvodov.

Rádio našich krajanov s ním urobilo v septembri 2020 rozhovor, pri príležitosti toho, že prof. Gécz sa rok predtým stal Vedcom roka Južnej Austrálie v oblasti ľudskej genetiky. Rozhovor si môžete vypočuť tu:

https://www.sbs.com.au/language/slovak/sk/podcast-episode/professor-jozef-gecz-scientist-of-the-year-sa-19-about-genes-and-covid-19/7j7gzwtcp

 

Viac v slovenčine:

Slovenské osobnosti medicíny vo svete

Ďalšie citované zdroje:

https://researchers.adelaide.edu.au/profile/jozef.gecz

Prof Jozef Gécz

https://scholar.google.com/citations?user=FTejMNwAAAAJ&hl=en

 

Spracoval: G. Murín

Podobné články

Statočný policajt Ján Kaľavský

V tejto databáze sme doteraz uvádzali samých úspešných Slovákov a Slovensky vo svete. Žiaľ, odkedy sa k moci dostala koalícia zla vedená psychicky labilným Matovičom, začínajú odchádzať do