Slovenský molekulárny genetik v Austrálii

V rámci projektu „Slováci a svet“ predstavujeme vynikajúce slovenské osobnosti, ktoré sa presadili aj vo svete vedy. Dnes je to molekulárny genetik, profesor Jozef Gécz (* 24. 4. 1962, Bratislava). Štúdium molekulárnej genetiky a antropológie na Fakulte prírodných vied na Univerzite Komenského v Bratislave úspešne absolvoval v rokoch 1981-1986. Ďalším štúdiom na Slovenskej akadémii vied v odbore molekulárnej fyziológie a genetiky získal titul PhD. (1993). V rokoch 1991-1993 pôsobil vo Francúzsku na Fakulte medicíny v Marseille a v rokoch 1993-1994 v Inštitúte molekulárnej fyziológie a genetiky v SAV. Zlom nastal presťahovaním do Austrálie, kde začínal v Ženskej a detskej nemocnici v Adelaide (1994-2007) na oddelení patológie. Od roku 2009 prednáša na Fakulte zdravotných vied Univerzity v Adelaide. Tu získal aj titul profesora genetiky človeka. V roku 2010 sa stal zakladajúcim členom The Royal College of Pathologists of Australasia (RCPA).

Žaba, ilustr. V. Murínová

V roku 1999 založil a dodnes je vedúcim programu neurogenetiky v rámci Oddelenia genetiky a molekulárnej patológie, kde na čele 20-členného medzinárodného tímu vedcov hľadajú molekulárny základ mentálnych porúch a rôznych druhov epilepsie. Profesor Gécz identifikoval alebo sa podieľal na identifikácii a štúdii viac ako 50 génov pre rôzne ľudské ochorenia za posledných dvadsať rokov.

Už ako študentovi mu v roku 1986 udelili Cenu ministerstva školstva ako jednému z desiatich najlepších študentov v krajine. V roku 1989 dostal Zlatú medailu SAV, v roku 1990 získal cenu Európskej spoločnosti pre ľudskú genetiku, v roku 1991 cenu Federácie európskych biochemických spoločností a v roku 1994 Sőrősovej nadácie. Stal sa prezidentom pobočky spoločnosti Human Genetics Society of Australasia (HGSA) a neskôr členom jej rady. V roku 2007 získal cenu za excelentný výskum v rámci južnej Austrálie. Ja autorom viac ako 170 samostatných publikácií vo vedeckých časopisoch ako Nature genetics alebo American Journal of Human Genetics. Profesor Gécz nestratil kontakt so Slovenskom, kam sa opakovane vracia z osobných ako aj pracovných dôvodov.

 

Pripravil: G. Murín

Podobné články

Marcinko

„Tvrdý bojovník“ Marcinko

Ďalším Slovákom, ktorý sa presadil v ďalekom svete bol Richard „Dick“ Marcinko (* 21. november 1940, Lansford, Pensylvánia, USA – † 25. december 2021). Najviac

Slováci a svet – podnikatelia

Môj dlhoročný projekt vytvorenia databázy najúspešnejších Slovákov a Sloveniek, ktorí sa presadili vo svete, našiel v tomto roku 2020 reprezentatívnu prezentačnú platformu v internetovom rádiu InfoVojna. Na internetovom