Marek Hlaváč – pedagóg politickej ekonómie na americkom Harvard

Hlaváč v obleku
Hlaváč v obleku

Marek Hlaváč, MPP, Ph.D. je politický a pracovný ekonóm. Pochádza z Liptovského Mikuláša a je hrdým Liptákom. Na gymnázium chodil do Liptovského Hrádku. Keď mal 16 rokov, odišiel do školy do Talianska. Jeho výskum sa zameriava na ekonomiku práce, politickú ekonomiku redistribúcie a na aplikované otázky v medzinárodnej politickej ekonomike. Jeho populárne spisy a opakované komentáre sa navyše objavili v rôznych slovenských médiách.

Dr. Hlaváč okrem iného prednášal vysokoškolský seminár o Nobelovských cenách, ktoré sa podieľajú na ekonomike v odbore ekonómie na Harvard-e. Je päťnásobným prijímateľom diplomu za výučbu v Harvardskej univerzite a získal aj ocenenie za vynikajúcu výučbu Harvard Kennedy School Dean Award. Okrem toho vyučoval ekonomiku na UWC Adriatic, výberovej medzinárodnej internátnej školy v Taliansku.

S Harry J. Holzerom, bývalým hlavným ekonómom na ministerstve práce Spojených štátov amerických, je Dr. Hlaváč autorom analýz historického a nedávneho vývoja na trhu práce v Spojených štátoch. Okrem toho je autorom niekoľkých balíkov pre štatistický programovací jazyk R – vrátane „stargazer“, ktorý je široko používaným nástrojom na vytváranie regresných tabuliek kvality publikácie.

V minulosti Dr. Hlaváč pracoval ako výskumný asistent v oddelení výskumu vývojovej ekonomiky Svetovej banky a ako výskumný analytik spoločnosti NERA Economic Consulting, kde sa zameral na antitrustové prípady a súdne spory v zdravotníctve. Spolupracoval aj s Ústredím pre finančnú politiku, hlavnou analytickou jednotkou Ministerstva financií SR, kde bol spoluautorom štúdie o probléme odlivu mozgov v krajine.

Pre Rádio Expres k tomu povedal: „Pracoval som v centrále Svetovej banky vo Washingtone a sústredil som sa na dva výskumné projekty v oblasti ekonomického rozvoja. V prvom projekte naša skupina analyzovala výsledky ničivého zemetrasenia, ktoré zasiahlo severný Pakistan v roku 2005. Skúmali sme, aký vplyv malo zemetrasenia napríklad na schopnosť detí pravidelne chodiť do školy, na duševné zdravie jednotlivých členov domácností, ako aj napríklad na rekonštrukciu vzdelávacích a zdravotníckych zariadení. Okrem ekonomických ukazovateľov sme taktiež skúmali otázky významné pre svetovú diplomaciu. Jeden z našich výsledkov napríklad naznačuje, že obyvatelia oblastí, v ktorých sa zahraničné organizácie podieľali na rekonštrukcii, teraz viac dôverujú cudzincom, vrátane Američanov a Európanom. Niektoré naše výsledky boli publikované aj v časopise The Economist. A to poteší, lebo tieto výsledky výskumu nejdú iba niekam do šuflíka, ale sú v médiách, do istej miery ich použijú vlády a možno niekomu neskôr ešte pomôžu.“
Je držiteľom bakalárskeho titulu v oblasti ekonómie, summa cum laude z Princetonskej univerzity, magisterského titulu vo verejnej politike z Georgetown University a Ph.D. v politickom hospodárstve a vláde z Harvardskej univerzity. Na Princetonskej univerzite získal ocenenie Halbert White’72 za najvýznamnejšieho študenta ekonomiky a ocenenie za najlepšiu výskumnú prácu.

 

Zdroje: http://scholar.harvard.edu/hlavac

Marek Hlaváč: “Chceme byť Slovensku nápomocní. Či už našou prácou v zahraničí alebo neskôr osobne, na Slovensku.”

Pripravil: G. Murín

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Share on google
Share on email

Podobné články

Titulka

KEĎ ČOSI NEFUNGUJE (Americký príbeh)

Stroje nás pozorujú. Verím, že to ticho, keď nepracujú, je klamlivé. V skutočnosti sledujú, čo robíme a chystajú sa vyskúšať náš postreh. Každú chvíľu hrozí malá technická,