Marek Hlaváč – pedagóg politickej ekonómie na americkom Harvard

Hlaváč v obleku
Hlaváč v obleku

Marek Hlaváč, MPP, Ph.D. je politický a pracovný ekonóm. Pochádza z Liptovského Mikuláša a je hrdým Liptákom. Na gymnázium chodil do Liptovského Hrádku. Keď mal 16 rokov, odišiel do školy do Talianska. Jeho výskum sa zameriava na ekonomiku práce, politickú ekonomiku redistribúcie a na aplikované otázky v medzinárodnej politickej ekonomike. Jeho populárne spisy a opakované komentáre sa navyše objavili v rôznych slovenských médiách.

Dr. Hlaváč okrem iného prednášal vysokoškolský seminár o Nobelovských cenách, ktoré sa podieľajú na ekonomike v odbore ekonómie na Harvard-e. Je päťnásobným prijímateľom diplomu za výučbu v Harvardskej univerzite a získal aj ocenenie za vynikajúcu výučbu Harvard Kennedy School Dean Award. Okrem toho vyučoval ekonomiku na UWC Adriatic, výberovej medzinárodnej internátnej školy v Taliansku.

S Harry J. Holzerom, bývalým hlavným ekonómom na ministerstve práce Spojených štátov amerických, je Dr. Hlaváč autorom analýz historického a nedávneho vývoja na trhu práce v Spojených štátoch. Okrem toho je autorom niekoľkých balíkov pre štatistický programovací jazyk R – vrátane „stargazer“, ktorý je široko používaným nástrojom na vytváranie regresných tabuliek kvality publikácie.

V minulosti Dr. Hlaváč pracoval ako výskumný asistent v oddelení výskumu vývojovej ekonomiky Svetovej banky a ako výskumný analytik spoločnosti NERA Economic Consulting, kde sa zameral na antitrustové prípady a súdne spory v zdravotníctve. Spolupracoval aj s Ústredím pre finančnú politiku, hlavnou analytickou jednotkou Ministerstva financií SR, kde bol spoluautorom štúdie o probléme odlivu mozgov v krajine.

Pre Rádio Expres k tomu povedal: „Pracoval som v centrále Svetovej banky vo Washingtone a sústredil som sa na dva výskumné projekty v oblasti ekonomického rozvoja. V prvom projekte naša skupina analyzovala výsledky ničivého zemetrasenia, ktoré zasiahlo severný Pakistan v roku 2005. Skúmali sme, aký vplyv malo zemetrasenia napríklad na schopnosť detí pravidelne chodiť do školy, na duševné zdravie jednotlivých členov domácností, ako aj napríklad na rekonštrukciu vzdelávacích a zdravotníckych zariadení. Okrem ekonomických ukazovateľov sme taktiež skúmali otázky významné pre svetovú diplomaciu. Jeden z našich výsledkov napríklad naznačuje, že obyvatelia oblastí, v ktorých sa zahraničné organizácie podieľali na rekonštrukcii, teraz viac dôverujú cudzincom, vrátane Američanov a Európanom. Niektoré naše výsledky boli publikované aj v časopise The Economist. A to poteší, lebo tieto výsledky výskumu nejdú iba niekam do šuflíka, ale sú v médiách, do istej miery ich použijú vlády a možno niekomu neskôr ešte pomôžu.“
Je držiteľom bakalárskeho titulu v oblasti ekonómie, summa cum laude z Princetonskej univerzity, magisterského titulu vo verejnej politike z Georgetown University a Ph.D. v politickom hospodárstve a vláde z Harvardskej univerzity. Na Princetonskej univerzite získal ocenenie Halbert White’72 za najvýznamnejšieho študenta ekonomiky a ocenenie za najlepšiu výskumnú prácu.

 

Zdroje: http://scholar.harvard.edu/hlavac

Marek Hlaváč: “Chceme byť Slovensku nápomocní. Či už našou prácou v zahraničí alebo neskôr osobne, na Slovensku.”

Pripravil: G. Murín

Podobné články

August, 21., 1968 v Amerike

Celú noc prelietavali nad nami lietadlá. Mal som necelých desať rokov a žiadnu potuchu o politike, ale vedel som, že niečo nie je v poriadku.