Štefan Polakovič – predstaviteľ slovenského povojnového exilu, publicista a filozof

Štefan Polakovič (* 22. november 1912, Chtelnica – † 29. november 1999, Buenos Aires) slovenský filozof kresťanskej orientácie, stúpenec a rozvíjateľ filozofie Mauricea Blondela, naciológ, organizátor slovenskej filozofie, ideológ slovenskej štátnosti, významný predstaviteľ slovenského povojnového exilu a publicista. Študoval v Ríme teológiu a filozofiu, doktor teológie (1938), doktor filozofie (1942), , profesor filozofie (1944) Slovenskej univerzity (dnes UK). Interpretoval ideológiu Jozefa Tisa a slovenského nacionalizmu v intenciách blondelizmu. V roku 1945 emigroval do Argentíny. Tu sa zameral najmä na problematiku národa, osobitne slovenského. Pričinil sa o založenie Filozofického odboru Matice slovenskej v roku 1940 a o vydávanie prvého slovenského filozofického časopisu, kvartálnika, Filozofický sborník, ktorý vychádzal až do roku 1950. Pred príchodom Červenej armády emigroval do Rakúska, odtiaľ do Bavorska a koncom roku 1945 s matičnou skupinou do Talianska. V roku 1947 emigroval do Argentíny , kde najprv pracoval ako bankový úradník a neskôr si vybudoval prosperujúci elektrotechnický podnik, ktorý sa však v dôsledku krízy neudržal. Vypracoval sa na poprednú osobnosť juhoamerickej kultúrnej, najmä filozofickej komunity.

 

Pripravil: G. Murín

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Polakovi%C4%8D

Podobné články

Titulka

S literatúrou po strednom Slovensku

V prvom polroku roku 2022 som už absolvoval dva samostatné výjazdy (V. Krtíš, N. Zámky) a dve šnúry besied a podpisoviek: Vráble, Topoľčany, Piešťany, Stará

Maďarský trdelník

Trdelník do sveta

Ak by sme chceli byť na legendárnu skalickú pochutinu hrdí, tak len opatrne. Hoci je registrovaná pod európskou ochrannou známkou pôvodu, nie je v tom