Eva Petras – sudkyňa Najvyššieho súdu v Quebecku

Eve Petras začala svoju úspešnú dráhu ako brilantná študentka na Marianopolis College, neskôr sa rozhodla pre štúdium práva na Univerzite McGill v Montreale. V určitom období Eva pracovala ako advokátka rodinného práva. Dňom 16-ho januára 2007 bola uvedená do veľmi významnej a ojedinelej funkcie sudcu Najvyššieho Súdu v Quebeku „La Cour supérieure du Quebec“. V roku 2001 až 2003 bola predsedníčkou CSPBA a od spomínaného roku je tiež predsedníčkou Slovenského domu „La Maison Slovaque“. Jedna z jej veľkých ciest viedla až do Austrálie, kde si Eva dopĺňala svoje univerzitné štúdia na University of New SouthWales. Počas olympijských hier v Montreale Eva bola členkou olympíjskeho organizačného výboru a dodnes sa živo zaujíma o dianie v tejto oblasti.

 

Pripravil: G. Murín

Zdroj: http://www.slovakmontreal.com/slovensky_montreal/2007/slovensky_Montreal_2007_02.pdf

Podobné články