Povstanie – 60 dní národa

Dňa 8. 9. 2022 sme slávnostne odprezentovali unikátnu knihu o Slovenskom národnom povstaní.

Obálka SNP I.
Obálka SNP I.

Táto kniha s podnadpisom „August, čas príprav“ nie je ďalším historickým elaborátom na danú tému.

Foto Pavol Harum: Prišli vzácni hostia.

Je to unikátna kronika osobných príbehov v rámci dramatických historických udalostí, ktoré v súčte vydávajú na epos o tom, ako sa v pôrodných bolestiach svetovej vojny a vlastnej krvi rodil moderný slovenský národ. Tu sú príklady aj pozoruhodných historických paradoxov.

Foto Pavol Harum: Panovala dobrá nálada.

Osobné príbehy sú tu zaznamenané a prerozprávané z autentických zdrojov citovaných z 25 kníh a 55 článkov. Tu je ukážka.

Foto Pavol Harum: Ukážky z knihy vyšli v periodiku Bojovník, ktoré zaznamenalo aj túto prezentáciu.

Kniha mapuje Povstanie po dňoch a na každý je tu jeden výnimočný príbeh, či ľudský osud. Tu sú príklady.

Foto Pavol Harum

To všetko rámcované známymi historickými udalosťami k danému dňu. Niektoré porovnania sú naozaj prekvapujúce.

Foto Pavol Harum

Prelína sa tu tak unikátnym spôsobom obecná história s osobnými dejinami. Je to zvlášť dôležité práve teraz, kedy sme svedkami pokusov o „prefabrikovanie“ našej histórie. Momentálna vládna propaganda ju obracia naruby.

Foto Pavol Harum: Knihu písmenkami pokrstil sponzor ing. Ivan Christov

V tomto diely sa čitateľ dozvie kto a čo viedlo k Slovenskému národnému povstaniu až po jeho prvé dni plné chaosu, nedorozumení, ale aj enormného nadšenia a nádejí…

Vďaka týmto príbehom znovuobjavujeme osobnosti a osoby, ktoré sa najlepšie krištalizujú práve v prekotných časoch histórie.

Viac o knihe a jej dostupnosti sa dozviete na stránke kníhkupectva MARTINUS (tu).

Podobné články

Panoráma dunajského nábrežia

Prechádzka po bratislavskom moste SNP ponúka pozoruhodné pohľady. Napríklad na Hrad. Na rastúcu štvrť mrakodrapov. Prístavisko je plné, čo je dobrá správa, pretože takto príde

Beladice – kaštieľ a park sôch

Do Beladíc ma priviedla beseda s miestnymi čitateľmi, o účasť ktorých sa mimoriadne zaslúžil pán starosta PhDr. Mário Žáčik. Dávnejšie totiž spisovateľskú návštevu nemali, o