Povstanie – 60 dní národa

Dňa 8. 9. 2022 sme slávnostne odprezentovali unikátnu knihu o Slovenskom národnom povstaní.

Obálka SNP I.
Obálka SNP I.

Táto kniha s podnadpisom „August, čas príprav“ nie je ďalším historickým elaborátom na danú tému.

Foto Pavol Harum: Prišli vzácni hostia.

Je to unikátna kronika osobných príbehov v rámci dramatických historických udalostí, ktoré v súčte vydávajú na epos o tom, ako sa v pôrodných bolestiach svetovej vojny a vlastnej krvi rodil moderný slovenský národ. Tu sú príklady aj pozoruhodných historických paradoxov.

Foto Pavol Harum: Panovala dobrá nálada.

Osobné príbehy sú tu zaznamenané a prerozprávané z autentických zdrojov citovaných z 25 kníh a 55 článkov. Tu je ukážka.

Foto Pavol Harum: Ukážky z knihy vyšli v periodiku Bojovník, ktoré zaznamenalo aj túto prezentáciu.

Kniha mapuje Povstanie po dňoch a na každý je tu jeden výnimočný príbeh, či ľudský osud. Tu sú príklady.

Foto Pavol Harum

To všetko rámcované známymi historickými udalosťami k danému dňu. Niektoré porovnania sú naozaj prekvapujúce.

Foto Pavol Harum

Prelína sa tu tak unikátnym spôsobom obecná história s osobnými dejinami. Je to zvlášť dôležité práve teraz, kedy sme svedkami pokusov o „prefabrikovanie“ našej histórie. Momentálna vládna propaganda ju obracia naruby.

Foto Pavol Harum: Knihu písmenkami pokrstil sponzor ing. Ivan Christov

V tomto diely sa čitateľ dozvie kto a čo viedlo k Slovenskému národnému povstaniu až po jeho prvé dni plné chaosu, nedorozumení, ale aj enormného nadšenia a nádejí…

Vďaka týmto príbehom znovuobjavujeme osobnosti a osoby, ktoré sa najlepšie krištalizujú práve v prekotných časoch histórie.

Viac o knihe a jej dostupnosti sa dozviete na stránke kníhkupectva MARTINUS (tu).

Podobné články

Príkladná sídlisková iniciatíva

Okrajové bratislavské sídlisko Krasňany je vlastne satelitným mestečkom. Vybudované bolo koncom 50-tych rokov ako Záhradné mestečko. Tu sa po prvýkrát použili vnútroblokové oddychové zóny –