Ivan Valchovník riadi továrne v automobilovom priemysle

Ivan Valchovník (1980, Nováky). Vyštudoval Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, rok študoval na súkromnej škole vo francúzskom Belforte (hospodárske noviny): „Škola je prepojená na súkromný sektor, jej hlavným partnerom je francúzska obchodná a priemyselná komora,“ spomína na začiatky Ivan Valchovník. Škola patrí k najlepším vo Francúzsku, sú tam študenti nielen z Európy, ale z celého sveta. Bežne na nej prednášajú napríklad profesori z Harvardu a predovšetkým ľudia z praxe. „Prednášali nám riaditelia podnikov a všetko bolo orientované na skutočnú prax, čo dáva študentom oveľa viac ako len teória. Robili sme simuláciu riadenia vlastných podnikov vo virtuálnej sieti a skupina, v ktorej som bol aj ja, skončila v medzinárodnej súťaži na 3. mieste z 50 skupín.“

Po študijnom pobyte vo Francúzsku sa teda vrátil späť domov. Na Slovensku sa však nezdržal dlho a jeho kroky smerovali po troch rokoch do Rumunska. Francúzi mu najskôr pridelili závod v Arade, kde sa z projektového manažéra posunul do kresla riaditeľa závodu (hospodárske noviny): „Poverili ma celkovým projektom – od nájdenia vyhovujúcej haly až po robotníkov, ktorých sme vyškolili pri zabiehaní prvých strojov. Spoločnosť má závody po celom svete. Napríklad divízie v Zlatých Moravciach alebo v Arade sú zamerané na výrobu plastov, ktoré slúžia na ochranu a fixáciu káblových zväzkov.“

Vo veku len 29 rokov, je už generálnym riaditeľom sa staral o závod francúzskeho koncernu Delfingen Industry na výrobu kabeláží pre automobilky neďaleko Bukurešti.

V Rumunsku pôsobil 5 rokov (2003 – 2008).

Tri roky riadil podobnú továreň v portugalskom Porte (2009 – 2012).

Na ďalšie tri roky sa stal Protection System European Sales Director (2011 – 2014).

Opäť na tri roky riadil továreň v lokalite Zlaté Moravce (2015 – 2018).

Odvtedy až podnes pôsobí vo funkcii VP Global Sales Director Fluid Transfer Tubing.

DELFINGEN je globálny dodávateľ pre automobilový priemysel a popredný výrobca riešení ochrany palubných sietí a hadíc na prenos tekutín, ktorý úzko spolupracuje s výrobcami automobilov, dodávateľmi automobilového priemyslu a priemyselnými odvetviami. DELFINGEN posilňuje synergie medzi svojimi rôznymi aktivitami, aby plne splnil očakávania svojich zákazníkov.

Ide o tretiu generáciu rodinného majetku od roku 1954.

Má viac ako 3 500 spolupracovníkov po celom svete na 39 miestach v 21 krajinách.

Firma dosiahla v roku 2021 ročný obrat 360 miliónov eur.

 

Zdroje:

http://hnonline.sk/svet/c1-37457470-slovak-co-riadi-biznis-v-rumunsku

http://www.slovacivosvete.sk/1430/slovak-co-riadi-biznis-v-rumunsku.php

https://www.linkedin.com/in/ivan-valchovnik-37238696/

 

Spracoval: Gustáv Murín

Podobné články

SLÁVNOSŤ pamätí seniorov

Už po štvrtýkrát sme sa v Obecnej záhrade v Rači zišli pri prezentácii tentoraz desiatej a jedenástej publikácie projektu OZ „Pamäti a spomienky“. Oslávencov, ich