Slovák, čo rozhoduje o českých miliardách

Peter Palečka
Peter Palečka

Peter Palečka je členom Predstavenstva Komerční banky i viceprezidentom Francúzsko-českej obchodnej komory.

Narodil sa v roku 1959 v Bratislave. Od roku 1989 pracoval na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu, neskôr bol vyslancom pri Všeobecnej dohode o clách a obchode a pri Svetovej obchodnej organizácii v Ženeve. Od roku 1998 pracuje v Komerčnej banke. V októbri 1999 bol Dozornou radou Komerčnej banky zvolený za člena predstavenstva, kde bol zodpovedný predovšetkým za jej stratégiu a privatizáciu. V apríli 2000 sa stal podpredsedom predstavenstva a 1. námestníkom generálneho riaditeľa. Do predaja Burzy cenných papierov Praha viedenskej burze bol i členom jej Burzovej komory. Je tiež viceprezidentom Francúzsko-českej obchodnej komory.

V Prahe žije už viac ako dve desaťročia a za ten čas mu veľmi prirástla k srdcu. I keď, ako priznáva, o všetkom rozhodla náhoda. „Môj prvý zamestnávateľ mal splniť akúsi kvótu na vyslanie mladého pracovníka na výrobnú prax do Českej republiky a ja som bol ideálnym kandidátom bez rodinných záväzkov. Veľmi ma to do Spolany Neratovice nelákalo, Bratislavu som nechcel opustiť ani na pár týždňov,“ spomína Peter Palečka. „V Prahe som si však našiel manželku Zuzanu. O ruku som ju požiadal po mesiaci čistej známosti a neľutujem. Už sme spolu 24 rokov a máme tri „federálne“ deti“, dodáva žartovne Palečka.

Z Prahy do Ženevy…
Jeho kariéra v Prahe bola od samého začiatku úspešná. Z podnikovej sféry sa totiž presunul na vtedajšie federálne ministerstvo zahraničného obchodu, kde pôsobil ako vedúci oddelenia strategického plánovania a neskôr sa stal riaditeľom odboru mnohostrannej obchodnej politiky. „V roku 1990 mi ponúkli, aby som viedol práce na zjednotení rozdrobenej obchodnej politiky voči medzinárodným organizáciám a integračným zoskupeniam. Vďaka historickým zmenám v bývalom komunistickom bloku som sa vo svojich 30 rokoch ocitol ako prirodzený partner po boku kolegov-diplomatov, ministrov či šéfov vlád, ktorým bolo 50, 60 i viac rokov a od ktorých som sa veľa, veľmi veľa naučil. Vždy ma veľmi bavili jazyky a môj lingvistický koníček mi pomohol k tomu, že som nikdy nepotreboval tlmočníka – hovorím totiž všetkými jazykmi používanými v medzinárodných obchodných organizáciách,“ hovorí Palečka.
Vďaka týmto znalostiam sa posunul Palečka do medzinárodných štruktúr. Stal sa stálym predstaviteľom ČSFR a potom Českej republiky pri Všeobecnej dohode o clách a obchode a od roku 1996 pri Svetovej obchodnej organizácii v Ženeve. Štyri roky bol aj stályn predstaviteľom SR pri tejto orgamizácii.

…a späť
Po siedmich rokoch strávených vo Švajčiarsku sa Palečka predsa len rozhodol vrátiť späť do Česka. „Do Prahy som sa vracal v necelých 40 rokoch a to je vek, v ktorom by človek
ešte mal skúsiť pobiť sa s novou výzvou a ísť do určitého profesijného rizika.“ Pre Palečku sa touto výzvou stala ponuka z Komerční banky. „Ponúkli mi, aby som technicky, právne a organizačne pripravil privatizáciu štátneho podielu v Komerčnej banke strategickému investorovi. Štýl mojej práce v porovnaní s pobytom v Ženeve sa pritom až tak podstatne nezmenil. Proces due diligence a Data Room či rokovania s ratingovými agentúrami, s analytikmi, s minoritnými akcionármi, so svetovými burzami, s renomovanými právnymi a investičnými poradcami, s českou vládou či s potenciálnymi strategickými investormi – to všetko nieslo punc tvrdých medzinárodných rokovaní, ktoré trvali tri roky,“ hovorí Palečka o začiatkoch v banke.
Po predaji majoritného podielu mu nový strategický akcionár ponúkol, aby v banke zostal i po privatizácii. „Stal som sa šéfom takzvaného transformačného programu a s ním súvisiacich približne 250 individuálnych projektov zameraných na integráciu banky do skupiny Société Générale. Tá v súčasnosti pôsobí v 90 krajinách sveta.“
V Komerčnej banke je dodnes a v predstavenstve je v súčasnosti generálnym sekretárom spoločnosti. Dohliada na to, aby sa v banke nestalo niečo, čo by mohlo mať vážne právne, regulatórne či štatutárne následky, dbá o dodržiavanie etických noriem a zodpovedá i za riadenie operačných rizík banky, respektíve za jej fungovanie v krízových situáciách.

 

Zdroje:

http://hnonline.sk/svet/c1-38084210-slovak-co-rozhoduje-o-ceskych-miliardach (Autor: Katarína Šimurková : 18. 8. 2009)

https://www.komora.cz/personal_profile/peter-palecka/

https://www.e15.cz/byznys/burzy-a-trhy/manazer-komercni-banky-palecka-prodaval-sve-akcie-1172230

 

Spracoval: Gustáv Murín

 

Podobné články

Piešťanský literárny okruh 2024

Môj už tradičný tvorivý pobyt v Domove Ivana Stodolu v Piešťanoch, ktorý vzorne vedie a udržiava Literárny fond, som už opäť tradične využil na stretnutie