Stretnutie najstaršej a najmladšej generácie v knižnici MČ Rača

PROJEKT „PAMäTI A SPOMIENKY“ sa opäť predstavil školákom v bratislavskej mestskej štvrti Rača besedou s pani Jolanou Juricovou, ktorej životný príbeh sme zvečnili v príležitostnej publikácii.

Obálka Juricová

Vo veku 88 rokov je stále vitálna a rada porozprávala 4-tákom a 4-táčkam, aké to bolo, keď ona bola v ich veku.

Žiaci počúvajú pani seniorku

Úžasná na tom bola pozornosť žiakov, ich záujem o tému, otázky, ktoré kládli a dokonca aj znalosti zo zemepisu a histórie.

Beseda

Obdivuhodné je, že si pamätajú vek svojich prarodičov, viacerí majú ešte praprarodičov a dokonca niektorí majú zachované ešte aj drevené hračky po nich! Hovorili sme o tom, čo sa pred tými osemdesiatimi rokmi jedlo, čím a ako sa svietilo, čo chovali rodiny na vidieku, odkiaľ pani Juricová pochádza a aké mali vtedy deti hračky.

Beseda

To všetko bolo možné vďaka ústretovosti vedenia Mestskej časti Rača, miestnej knižnice, ale najmä miestneho Domova sociálnych služieb, kde pani Juricová už roky býva a aktívne sa zapája do ich spoločenského a kultúrneho života.

Beseda

Stretnutie najstaršej a najmladšej generácie bolo naozaj očarujúce a dáva nádej, že toto vzájomne obohacujúce prepojenie sa udrží naďalej aj vďaka projektom, ako sú „PAMäTI A SPOMIENKY“.

Beseda

Beseda
Beseda

Podobné články