Záznam spomienok Anny Jolany Juricovej

Študentky Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Rači spracovali videozáznam spomienok Anny Jolany Juricovej. Na projekte spolupracovali Lucia Lovásová, Naďa Porembová, Nikola Slimáková, Karin Tóthová, Tatiana Vavrincová a Simona Víghová pod pedagogickým vedením PhDr. Zdenka Cho. Budúci žurnalisti si tak v praxi môžu overiť svoje schopnosti a vedomosti z televíznej tvorby.

Podobné články