Gustáv Murín

Tretia slávnosť v Obecnej záhrade v Rači

TAKTO SME PREDSTAVILI 7-mu a 8-mu publikáciu, ktoré v našom dlhodobom projekte pomáhajú zachovať pamäti našich seniorov vďaka dobrovoľníkom v OZ Pamäti a Spomienky. Slávnosť

Podpisovky ako pozdravy čitateľom

Za roky mojich ciest po besedách a prednáškach už viem, že nie každý čitateľ má možnosť a čas prísť na takéto stretnutie a tak pre

Už tretia slávnosť nových publikácií

Tentoraz za prítomnosti pána starostu MČ Rača, Michala Drotovana, predstavíme verejnosti dve nové publikácie mapujúce život dvoch seniorok. Prvou je legenda starej Rače, pani Wurflová,

Nitra na jar

Stretnutia s čitateľmi ma privádzajú do rôznych miest a obcí našej krajiny a vďaka tomu tie miesta objavujem aj bližšie. Samozrejmou základňou mojich objavov je

Praha po ránu

Každý kto navštívil Prahu, musel uznať, že je to jedno z najkrásnejších miest na svete. Za to môže pochopiteľne panoráma Vltavy, Karlova mostu a Hradčan,

Americký 1. máj

Začalo „to“ vo výťahu v banke, kde nám mali otvoriť osobné účty. Zasekli sme sa. Naša patrónka Mary vyhlásila, že sa to stáva len výnimočne. Cestou

Kontinenty a krajiny

Najnovšie články

Vybrali sme pre Vás

Kontinenty

Tretia slávnosť v Obecnej záhrade v Rači

TAKTO SME PREDSTAVILI 7-mu a 8-mu publikáciu, ktoré v našom dlhodobom projekte pomáhajú zachovať pamäti našich seniorov vďaka dobrovoľníkom v OZ Pamäti a Spomienky. Slávnosť

Podpisovky ako pozdravy čitateľom

Za roky mojich ciest po besedách a prednáškach už viem, že nie každý čitateľ má možnosť a čas prísť na takéto stretnutie a tak pre

Už tretia slávnosť nových publikácií

Tentoraz za prítomnosti pána starostu MČ Rača, Michala Drotovana, predstavíme verejnosti dve nové publikácie mapujúce život dvoch seniorok. Prvou je legenda starej Rače, pani Wurflová,

Nitra na jar

Stretnutia s čitateľmi ma privádzajú do rôznych miest a obcí našej krajiny a vďaka tomu tie miesta objavujem aj bližšie. Samozrejmou základňou mojich objavov je

Praha po ránu

Každý kto navštívil Prahu, musel uznať, že je to jedno z najkrásnejších miest na svete. Za to môže pochopiteľne panoráma Vltavy, Karlova mostu a Hradčan,

Americký 1. máj

Začalo „to“ vo výťahu v banke, kde nám mali otvoriť osobné účty. Zasekli sme sa. Naša patrónka Mary vyhlásila, že sa to stáva len výnimočne. Cestou